Aplikacje techniczne i inżynierskie

  • oprogramowanie wspierające pracę z routerami sieciowymi
  • bramki SMS, wysyłanie powiadomień e-mail
  • bazy danych, przetwarzanie informacji

Technologie

 

Skrypty dla pakietu Microsoft Office

  • generowanie dokumentów Word na podstawie szablonów i informacji z arkusza Excel
  • generowanie raportów w arkuszach kalkulacyjnych Excel