storyboard – szkic i wersja kolorowa, strona 1
Anna Molicka – ex libris